LA OCUPACIÓ I EL NOU ORDRE MUNICIPAL (1939)

 

     El dia 25 de gener, des de ponent, soldats de la 13 Divisió del Cos d’Exèrcit marroquí arribaven al nostre terme municipal i, sense resistència, ocupaven la vila. L'endemà, les noves autoritats militars procediren a constituir una comissió gestora municipal.

191-7

Al centre, Miquel Ros Mariné i, a la dreta, Benet Puig Vilaplana

(nomenat batlle per encapçalar la Comissió Gestora Municipal imposada per les autoritats militars).

La fotografia és de molts pocs dies després de l’ocupació de Sant Boi (finals de gener de 1939).

 

     Les persones escollides per formar part d’aquesta Gestora ho foren tant a partir de la seva vinculació a organitzacions polítiques, socials o culturals de caràcter conservador, com pel fet d'haver estat –en casos concrets- regidors del període de la dictadura del general Primo de Rivera. Això no va significar, d'entrada, que aquests fossin necessàriament persones totalment identificades amb el nou règim. Per exemple, el batlle Benet Puig, que mantindrà –durant anys- un pols ferm amb la força emergent dels dirigents i membres de la Falange local. Aquesta posició de força li va comportar una breu detenció i posterior separació del càrrec (1940) sota l’acusació d’haver estat simpatitzant d'ERC. Absolt de les acusacions va tornar a ser nomenat alcalde entre 1945 i 1951.

     La política municipal als anys 40 va estar totalment condicionada per les dificultats econòmiques i el bloqueig d’una societat civil que intentava obrir-se camí dintre d’un marc legal on pesaven tant les restriccions com les arbitrarietats. L’atenció als serveis municipals bàsics i, de manera molt especial, el control de la població, tot treballant de manera coordinada amb la resta d’organismes de l’estat (judicials i militars), destaquen entre el volum de documentació conservada d’aquell període.

     La primera gran iniciativa municipal no s’assoliria fins la Festa Major de 1954 quan, sota el mandat de Jaume Ferrer Poblet, s’inaugurà un nou mercat. Un projecte redactat els anys de la República i que havia quedat estroncat amb l’inici de la guerra, el 1936.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL

NOTA EDITORIAL: Text i fotografia presentats a l’exposició “San Baudilio, 1939-1950. El primer franquisme” i que tancava la trilogia “Testimoni d’un poble” dedicada al període 1931-1950. La trilogia d’exposicions fou produïda pel Museu de Sant Boi de Llobregat, tenint com a comissari a l’historiador Carles Serret i Bernús, i va poder veure’s entre els anys 2006 i 2007.