Fa cent anys, Sant Boi, redescobria la tomba de Rafael Casanova

     La sessió plenària del dia 2 de febrer de 1913 recull una molt curiosa anotació:

   “Dióse cuenta, de una comunicación de la “Unió Nacionalista Radical” anunciando la celebración de un “aplech” en esta villa el día 9 del corriente para honorar la memoria del Conceller de Barcelona Rafael de Casanova, cuyo cadáver, según se ha podido averiguar descansa en una tumba de la iglesia parroquial de esta villa, acordándose enterado con satisfacción y que asista a la misa que se celebrará para el eterno descanso del alma de aquel gran patricio, una Comisión del Ayuntamiento.”

      Com era possible que, fins aquell moment, no fossin conscients d’aquest fet?. Molt fàcil, la literatura romàntica i una bibliografia massa generalista havia consolidat la idea de què, Rafael Casanova, havia mort l’Onze de Setembre de 1714, com a conseqüència de les ferides rebudes en els combats del baluard de Sant Pere.

     I, a Sant Boi, la seva darrera descendent directa, una besnéta, Maria Lluïsa Casanova i Compte havia mort, sense descendència (el 1824) passant la propietat al seu espòs, de la família nobiliària i militar dels Barraquer, de Sant Feliu de Guíxols.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL