Memoràlia: Barri de Camps Blancs, 40 anys

A començaments de la dècada de 1960 van publicar-se els decrets ministerials que anunciaven la construcció d’una UVA (Unidad Vecinal de Absorción), de 1500 habitatges, al sector nord-est de l’antic Fonollar. El cost total del projecte per construir la UVA ‘Cinco Rosas’ va estimarse en uns 450 milions de pessetes. Els habitatges eren adjudicats per l’Obra Sindical del Hogar, dependent del Ministerio de la Vivienda, tot i que es va negociar un paquet, d’entre el 20 i el 25 % de pisos, que serien adjudicats de forma directa per l’Administració municipal. Es volia acabar així amb el barraquisme i amb les diverses iniciatives privades d’autoconstrucció, més o menys il·legal.
Els primers pobladors van ser famílies que vivien en terrenys afectats per la mateixa construcció del barri. La gran ocupació, però, no es va produir fi ns a l’arribada de la tardor de 1967 i, sobretot, a partir d’un lliurament massiu de claus que va coincidir amb el dia de la Puríssima d’aquell mateix any.

La parròquia i les escoles.La nit de Nadal de 1967, amb la missa del gall, s’inaugurava el temple parroquial, dedicat a sant Josep Obrer, que havia de prestar servei tant a aquest barri com al veí de la Casablanca. Després, el primer de març de 1968 s’inauguraven i beneïen les escoles nacionals, en aquell moment caracteritzades per la separació de sexes: l’actual escola Montbaig estava dedicada a les nenes i la desapareguda Josep Milà i Gelabert, als nens.

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
(Revista VIURE SANT BOI, octubre de 2007)


Foto: Cartell de fusta, tipus ‘Far West’, que presidia l’entrada al barri. Fons Joan Vendrell Campmany (AHMSBL).