Com es vestien les dones romanes ?

Portaven la túnica (com la dels homes) que servia de roba interior i de camisó de dormir. Per sortir al carrer es posaven l’estola, que era un vestit llarg fins els talons, que s’aguantava per d’alt amb les fíbules i per la cintura amb un o dos cinturons.
patrones-vestido-romano
Era un signe de distinció i honorabilitat, ja que ni les dones considerades adúlteres ni les cortesanes podien dur-la. Per tal d’arreglar-se per a ocasions especials i per guarir-se del fred tenien diversos mantells.
El més solemne era la pal·la, una gran peça de tela quadrada o rectangular que es podia posar de diverses maneres.
palla palla
Utilitzaven el lli, com a teixit més habitual, de colors clars, però també les famílies més benestants podien adquirir vestits de seda, que eren importants de terres llunyanes.
MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT